Get Adobe Flash player

Výstavy

Termíny výstav
Na začátku roku vycházejí v odborných časopisech a nebo celý kalendář výstav najdeme na stránkách ČMKU. Některé výstavy, na které můžete jet se svým psíkem najdete i na našich stránkách. Některé termíny jsou nám připomínány i během roku v různých odborných časopisech, ale pokud si sled výstav chceme alespoň trochu naplánovat, měli bychom znát jejich termíny co nejdříve. Jsou to výstavy pořádané pod FCI. Je důležité by náš pes byl zapsaný v některé z plemenných knih uznávaných touto organizací. Pak si pečlivě si prostudujeme celý kalendář. Vybrané výstavy si označíme a u těch, které se konají nejdříve, si napíšeme o přihlášky. U každého termínu je zveřejněn kontakt na organizátora. Někde bývá i přímo napsáno, do kdy je uzávěrka přihlášek, po které už nám psíka nepřihlásí. Více informací můžeme najít na webových stránkách pořadatele dané výstavy.

 

Chystáme se vyplnit přihlášku
Pokud začínáme my i náš pes, je vhodnější sbírat zkušenosti na menší výstavě - oblastní nebo krajské. Tam nebývá taková koncentrace zvířat a lidí. I prostředí je pro začínající dvojici přijatelnější. Výhodou je, pokud se setkáme s chovatelem našeho psa, nebo jiným zkušeným vystavovatelem (a pokud je on ochotný), může nám na výstavě poradit. Dokonce může psa i předvést, pokud si na to sami ještě netroufneme. Najmout si můžeme také profesionálního předváděče - handlera.

Také je důležité, jestli bude náš huňáč v době výstavy ve správné hustotě kožíšku. Když se totiž rozhoduje o vítězství dvou jedinců, stejných nebo hodně podobných kvalit, může právě toto rozhodnout. Bělejší a chlupatější má větší šanci. Mnoho majitélů takových to psů s vystavováním skončili právě kvůli tomu, že jeho pes nebyl zrovna "v srsti".

Víme, kdy bude naše fenka hárat? Někdy to s jistotou nevíme, hlavně u nepravidelně hárajících fen. Háravé feny nemají na výstavu povolený vstup - ani ty přihlášené. Natož pak ve vyšším stupni březosti nebo feny kojící.

Bude náš pes v kondici? Zejména sportovní psi nebo např. feny po štěňatech. Záleží jen na nás, jak se postaráme o výživu a pracovní náplň psa, abychom ho uvedli do výstavní kondice.

 

Přihláška
Pokyny a podmínky jsou uvedené v propozicích a na přihlášce. Měli bychom znát přesný název našeho plemene, takže pro úplnost, slovenský čuvač. V průkazu původu najdeme všechny potřebné informace k vyplnění přihlášky. Vypisujeme ji vždy čitelně a především u jména psa a chovatelské stanice důsledně rozlišujeme velká a malá písmena, aby jeho uvedení v katalogu bylo správné. Důležité je uvést správné zařazení do třídy podle věku našeho psa v den konání výstavy. Poslední dobou se objevují i on line přihlášky na internetu, zatím jich je jako šafránu, ale určitě jich bude přibívat.
K přihlášce patří potvrzení o zaplacení výstavního poplatku (měli bychom mít jeho kopii nebo opis), fotokopie průkazu původu a podle třídy zařazení i kopie příslušných titulů nebo dokladů o složení zkoušky.

Co ještě musíme zkontrolovat ?
Očkovací průkaz - očkování proti vzteklině a dalším infekčním chorobám musí být provedeno nejméně 1 měsíc před termínem výstavy (aby byl pejsek v kzv. imunitě), ale přitom nesmí být starší než 1 rok. V současné době se začínají objevovat vakcíny proti vzteklině s víceletou účinností (2 i 3 roky), proto se tomuto mnoho organizačních výborů postupně přizpůsobuje a v propozocích můžete naleznout, že musí mít platnou vakcinaci proti vzteklině v souladu s § 4 odst.1, písm. f) veterinárního zákona a být v imunitě proti psince, parvoviróze a leptospiróze. Samozřejmě očkovací průkaz musíme vzít na výstavu také s sebou, spolu se vstupním listem a průkazem původu. Bez těchto dokladů bysme se na výstavě neobešli.zuby

 

A honem ještě trénovat!
Pokud jsme se do této doby moc nevěnovali nácviku výstavního postoje, je nejvyšší čas to napravit. Pohyb v kruhu, výstavní postoj, prohlídku chrupu, tetování v uchu, u psů kontrola pohlavních orgánů, to vše musíme natrénovat.

Je třeba, aby si pes zvykl také na prohmatání celého těla. Měli bychom trénovat i v různém prostředí s cizími lidmi, to se týká hlavně bázlivějších nebo agresivnějších psů. Pokud se rozhodneme psa vystavovat na výstavním vodítku, musíme ho na ně zvykat co nejdříve. Vzpomenout si pak na výstavě, že předvedení na "předváděčce" by bylo efektnější nám může zkomplikovat celé předvedení i nepříznivě ovlivnit hodnocení našeho psa. Psa také můžeme předvádět na tenkém obojku a vodítku. Vyplatí se trénovat jak běhání, tak i postoj. Nemusíme běhat kilometry, ale malý kruh, tak aby to hezky vypadalo a pejsek nám pěkně bezstarostně a radostně běhal a nevlekl se za námi jak soumar.

 

Bez čeho se neobejdeme na výstavě
Kartáče, při nepřízni počasí i ručník. Dále náhubek, misku na vodu a podložku na ležení.

Jakmile je vyhlášena naše třída a postupně všechna čísla, nastupujeme do kruhu. V něm u zapisovacího stolu předáme průkaz původu s diplomem a posudkovým listem, pokud ho tam už nemají. Potom se zařadíme mezi ostatní podle katalogového čísla. Každý rozhodčí má svůj postup posuzování. Většina jich nejdříve u všech zkontroluje skus, úplnost chrupu, tetovací čísla apod. Už tady se pozná, jak jsme trénovali. Nestydíme se psa začátečníka tiše pochválit, pokud prohlídka proběhne bez potíží. Pokud však z nás ucítí nervozitu, může sám znejistět a začít se třeba i bránit. Podle povahy ho buď rychle uklidníme nebo mu přísně domluvíme. Každopádně se nesmíme uchýlit k žádným fyzickým trestům.

Pak rozhodčí zhodnotí pohyb všech psů. Zdá-li se nám pes už teď unavený, povzbudíme ho jeho hračkou, pamlskem a při pohybu ho povzbuzujeme (aby to však neslyšeli všichni kolem). Rozdivočeného psa usměrníme alespoň odpovídajícími příkazy a posuňky - většinou se jedná o štěňata a mladé psy. Někteří rozhodčí to řeší i tak, že nechají tyto divochy ze začátku vyběhat, aby se trochu zklidnili. Zvolíme správný rytmus, aby pes lehce klusal. Pokud je pes před námi příliš blízko, klušeme více u vnějšího okraje. Vedeme ho od sebe na délku lokte a stále ho sledujeme. Po té rozhodčí většinou vyhlásí pořadí a zadá i známky. Jestli se nám navržená známka nelíbí, můžeme ještě včas odstoupit bez posouzení.

Podle čísel pak rozhodčí posoudí každého psa zvlášť. Psa před rozhodčím uvedeme do správného postoje. Předvádíme-li ho volně a nestojí-li zrovna ideálně, nebojíme se s ním obejít malý kroužek a znovu se vrátit na původní místo. Po dobu samotného posuzování by měl stát jak nejlépe umí a relativně v klidu. Jeho pozornost zvýšíme např. tichým "kočička", malou hračkou v dlani nebo pamlskem. Postupujeme tak, abychom nerušili práci rozhodčího.. Znovu také budeme psa předvádět v pohybu a to tam i zpět nebo do trojúhelníku.

Po posouzení všech psů ve třídě, pak rozhodčí určí pořadí a případně vítěze ( někdy ještě pro správný přehled si nechá všechny psy znovu předvést v pohybu). Při odchodu z kruhu pak dostaneme zpět průkaz původu, posudkový list, diplom s oceněním a stužku či kokardu, jejíž barva odpovídá zadané známce, ocenění nebo získanému titulu.

Ve třídě dorostu:
velmi nadějný - žlutá
nadějný - bílá

Ve třídě mladých, otevřené, pracovní, vítězů nebo šampionů, veteránů:
výborný - modrá
velmi dobrý - červená
dobrý - zelená
dostatečný - fialová

Pokud jsme získali nějaké vítězství, zatím se předčasně neradujeme a počítáme raději s tím, že se do kruhu budeme muset i několikrát vrátit, když budeme bojovat o další tituly.

Pokud náš pes neuspěl, tak, jak jsme si představovali, nemůžeme proti posudku rozhodčího podat protest. To lze jen z formálních důvodů, tedy např. při porušení výstavního řádu (pes je zařazený v jiné třídě, než do které patří). Pokusíme se bez hlasitého komentáře překousnout náš nesouhlas a vzít to sportovně. Je to někdy těžké, zvlášť když se některá konkurence zjevně tváří pobaveně, ale musíme si znovu připomínat - je to jen hra. I na tyto "vystavovatele" jednou dojde. A pokud se nám zdál rozhodčí opravdu zaujatý, příště se zkusíme přihlásit na jiné výstavě k jinému.

Na větších výstavách pak po posuzování probíhají další soutěže jako např. mladý vystavovatel, nejkrásnější pár nebo soutěž chovatelských skupin (podmínky k přihlášení jsou na běžné přihlášce). Na závěr se pak vybírá nejkrásnější pes skupiny a potom celé výstavy. Pokud máme takového adepta, není jen slušností, ale i povinností zůstat až dokonce výstavy. Někdy je toto upozornění i na přihlášce a svým podpisem tak potvrzujeme, že s těmito podmínkami souhlasíme. Proto musíme počítat s tím, že výstava je záležitost min. na celý den a neplánovat si na zpáteční cestu třeba návštěvu příbuzných.

Ať už jsme se stali vítězi nebo poraženými, na každé výstavě můžeme získat spoustu nových zkušeností nebo i přátel. Záleží jen na nás, jak tuto akci zhodnotíme.

 

Výstavní třídy

třída štěňat může být nepovinně otevřena na všech typech výstav pro jedince ve věku do 6 měsíců (obvykle od 4 do 6)
třída dorostu může být nepovinně otevřena na všech typech výstav pro jedince ve věku 6 - 9 měsíců
třída mladých otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 9 - 18 měsíců
mezitřída otevírána na všech typech výstav pro jedince ve věku 15 - 24 měsíců
třída otevřená otevírána na všech typech výstav pro jedince starší 15 měsíců, a to bez ohledu na získané tituly či absolvované zkoušky
třída pracovní musí být otevírána pro jedince starší 15 měsíců, a to:
na mezinárodních výstavách pouze u plemen, u kterých je jednou z podmínek pro získání titulu Interšampion absolvování zkoušky. Typ zkoušky vychází z požadavků FCI a její složení musí být doloženo tak zvaným "velkým certifikátem". Typ zkoušky opravňující k jeho vystavení vychází z požadavků FCI. Splnění podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem.
na ostatních typech výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena, kterým se vystavuje tzv. „malý certifikát“. Ten vystavují organizace pověřené ČMKU.
třída vítězů
otevřena na výstavě oblastní, krajské, klubové, speciální a národní. Je přístupná psům a fenám s některým z vyjmenovaných titulů: Klubový vítěz, Vítěz speciální výstavy, Národní vítěz, šampión členského státu FCI nebo Interšampion. Platí pouze tituly získané v třídách určených pro dospělé jedince. Tudíž například titul Junioršampion není pro zařazení do třídy vítězů přípustný.
třída šampiónů otevřena pouze na výstavě mezinárodní a hlásit se do ní mohou jedinci s titulem šampion členského státu FCI nebo titulem Interšampion FCI
třída veteránů otevírána na všech typech výstav a je přístupná psům a fenám starším 8 let
třída mimo konkurenci (čestná) nepovinně otevíraná třída, ve které se nezadávají ocenění ani tituly. V rámci této třídy vystavovatelé obvykle předvádějí výstavně velmi úspěšné psy a feny, které chtějí ukázat kynologické veřejnosti bez nároku na další tituly (pokud pro ně pořadatelé nevypíší nějakou speciální finálovou soutěž).


pro zařazení do výstavní třídy je rozhodující věk jedince v den jeho vystavení (řád FCI) a 1 den před výstavou (řád ČMKU).

Druhy výstav

Oblastní výstavy

Na těchto výstavách si nejlépe začínající vystavovatel vyzkouší, jak to na takové výstavě chodí. Zjistíte, jak si stojíte v kruhu, konkurence většinou nebývá velká, setkáte se s mnohými známými pejskaři z blízkého či vzdálenějšího okolí a mnohdy Vám i poradí, jak zlepšit Váš způsob vystavování.
Zadávané tituly: Vítěz třídy, Vítěz třídy mladých, Oblastní vítěz, Nejkrásnější veterán

Krajské výstavy

Z organizačního hlediska jsou velmi podobné výstavám oblastním. Liší je jen názvem akce a názvy zadávaných titulů.
Zadávané tituly: Vítěz třídy, Vítěz třídy mladých, Krajský vítěz, Nejkrásnější veterán

Klubové výstavy

Pro plemeno a klub mohou být pořádány jedním klubem v jednom kalendářním roce 2 klubové výstavy, se zadáváním titulu CAC a CAJC. Takto pořádané výstavy musí být přístupné pro všechny jedince příslušného plemene, pokud splňují obecně platné podmínky. Pořádání klubových výstav bez zadávání titulu CAC a CAJC ustanovení VR CMKU neomezuje.
To znamená:
1x za rok klubová výstava s tituly Klubový vítěz a CAC a CAJC
1x za rok klubová výstava s tituly CAC a CAJC

1x za rok (pro plemeno) speciální výstava s tituly Vítěz SV a CAC a CAJC
Klubový vítěz: Podmínky pro udělení tohoto titulu upravují předpisy příslušného klubu (zejména je stanoven minimální věk psa, stanoveny podmínky pro členství majitele v klubu apod). Uděluje se pro každý klub a jedno plemeno jedenkrát v kalendářním roce
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz mladých (nepovinně), Klubový vítěz, Nejkrásnější veterán, BOB

Speciální výstavy

Výstava může být pro dané plemeno pořádána pouze 1x v roce a to i v případě, že je plemeno chováno ve více chovatelských klubech.
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Vítěz speciální výstavy mladých (nepovinně), Vítěz speciální výstavy, Nejkrásnější veterán, BOB

Národní výstavy

Výstavy přístupné pro všechna plemena psů.
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, Národní vítěz(nutno ověřit v propozicích), Nejkrásnější veterán, BOB

Mezinárodní výstavy

Výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Na mezinárodních výstavách se posuzuje podle znění výstavního řádu FCI.
Zadávané tituly: CAJC, CAC, res. CAC, CACIB, res.CACIB, Nejkrásnější veterán, BOB
Některé mezinárodní výstavy udělují jednou ročně speciálními tituly zadávané na základě dohody pořadatelů v rámci národních výstavních podmínek. Místa jejich zadávání se obvykle střídají mezi několika státy. Jde o standardní výstavy pořádané pod patronací FCI a jsou přístupné pro všechna FCI uznaná plemena psů. Je zadáván jen držitelům titulů CACIB a nejlepšímu mladému psu a feně se obvykle zadávají speciální tituly.
Např.:Central-East European Cup - tituly: Vítěz Středo-východo-evropského poháru, Vítěz Středo-východo-evropského poháru mladých

Světové výstavy

Mezinárodní výstavy pořádané pod patronací FCI. Jsou konané jednou ročně v některé členské zemi FCI se zadáváním speciálních titulů. Země pořadatelství je určována Generálním zasedáním FCI a je volana.
Zadávané tituly: CAJC = Světový vítěz mladých, CAC, res. CAC, CACIB = Světový vítěz, res. CACIB, Nejkrásnější veterán, BOB

Sekční výstavy

Je to druh mezinárodní výstavy pořádané pod patronací FCI konané jednou v kalendářním roce se zadáváním speciálních titulů. Země pořadatelství je určována Generálním zasedáním FCI a volí se na základě nabídek kandidatur a představených programů Pořadatelská země spadá územím do příslušné sekce FCI.

Zadávané tituly: CAJC, Sekční vítěz mladých, CAC, res. CAC, CACIB = Sekční vítěz, res. CACIB, Nejkrásnější veterán, BOB
Členské země FCI jsou rozděleny do pěti územních sekcí: Evropská, Americko-Karibská, Asijská, Africká a Oceánsko-Australská. Tomu odpovídají i názvy jednotlivých titulů. Vítěz evropské sekční výstavy = Evropský vítěz, Vítěz evropské sekční výstavy mladých = Evropský vítěz mladých

Zkratky

FCI zkratka pro mezinárodní kynologickou organizaci čili Federation cynologique internationale
CAJC čekatelství národního šampionátu krásy mladých Certificat d´aptitude au junior championat
CAC čekatelství národního (českého, slovenského apod.) šampionátu krásy Certificat d´aptitude au championat
CACIB čekatelství mezinárodního šampionátu krásy Certificat d´aptitude au championat inernational de beauté
BOB
titul zadávaný na vyšších typech výstav (klubová, speciální, národní, mezinárodní) a označuje vítěze plemene - Best of Breed
BOG (BIG) titul zadávaný na výstavách národních a mezinárodních a označuje vítěze skupiny FCI - Best of Group (Best in Group)
BIS titul označující vítěze výstavy - Best in Show
BOD vítěz výstavního dne v případě vícedenních výstav - Best of Day

hodnocení výkonu:
CACIT - je čekatelství mezinárodního šampionátu práce - Certificat d´aptitude au championat inernational de travail
CACT - je čekatelství národního (u nás českého) šampionátu práce - Certificat d´aptitude au championat de travai
V rámci výstavního hodnocení, ale i při hodnocení výkonu, je možné zadat i tak z

vané rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo

zkratkou res. V přehledu výsledků pak můžeme najít jedince res. CACIB, res. CAC, res. CACIT, res. CACT. V případě čekatelství šampionátu krásy mladých se rezervní čekatelství nezadává, stejně jako neexistuje titul res. Světový vítěz.