Get Adobe Flash player

Najít odpověď na otázku, zda je čuvač pes pastevecký, či je také psem ovčáckým, není zcela jednoduchá. Pokoušeli jsme ji najít také při diskuzi nejen s paní Horskou, či paní Rájovou, ale i mnohými dalšími rozhodčími pasení. Bohužel již těžko nyní budeme hledat pamětníky, kteří pamatují dobu, kdy čuvač stádo převáděl a plnil tak úlohu ovčáckého psa.ovecky

V polovině minulého století se změlila práce čuvačů na salaši a psi začali být přivazováni. Ovce hlídali přivázáni na řetězu. Tato nepřirozená pozice čuvače přetrvala na některých místech ještě dnes.

Čuvač patří k plemenům tradičním, tedy pracuje se stádem přímo, těsném kontaktu, ovce neplaší. Na rozdíl od border kolii nebo kelpii, které pracují na větší vzdálenost a bez fyzického kontaktu s ovcemi.

Čuvač je ovce schopný nejen ovce střežit, ale také převádět na pastvu, aktivě s nimi pracovat a manévrovat, jeho přirozená vysoká inteligence je mu nápomocná. Většinou přirozeně dokáže vzbudit u ovcí respekt nejen svou velikostí, ale i svým temperamentem a vyrovnanou povahou. Zvládá pracovat i s jehňaty, kdy si dokáže sjednat patřičný pořádek a poslušnost stáda. Zde hodně záleží také na vztahu psovoda a jeho psa. pas1V dnešní době již čuvač je jen vyjímečně využíván k celodenní práci u stáda, kdy s ním žil celý život, splynul s ním a považoval jej za svou jedinou rodinu, kterou má střežit. Spíše se setkáváme s tím, že se čuvači začínají objevovat při sportovním pasení. Je to u nás poměrně mladý sport, ale stále více příznivců si získává. Je to skvělá relaxace pro oba, psovoda i psa. Zde ovšem můžeme narazit na problémy s onou čuvačí soběstačností. Zde je důležitá především spolupráce obou dvou, kdy se od psa vyžaduje i práce, která je v rozporu s jeho vrozeným instiktem a tam je potřeba mít dobře ovladatelného a poslušného psa. Na rozdíl od jiných sportů, člověk zde není jen "vodič" a ten kdo vydává rozkazy, pes ho má sledovat a nevnímat nic jiného, ale zde je třeba samostatná aktivní práce psa i psovoda. Například vy vedete stádo a určujete směr, ale nevidíte za sebou, že jedna z oveček má nějaké nekaé úmysly a to musí vyřešit váš pes bez toho, aby vám ovečka utekla a nemůže čekat až na váš povel. A jako v každém odvětví, instint a zkušenost jde v ruku v ruce a se vzrůstající zkušeností se nám daří řešit i dříve neřešitelné situace.pas2

Každý čuvač, pokud není vyloženě agresivní, může pracovat s ovcemy, ale již brzy zjišťujeme, že opravdu některým bude více vyhovovat střežení stáda a jiní jsou uchváceni prací se stádem. Snažit se změnit toto předurčení a ze "strážce" dělat ovčáka je v případě čuvače nejistý úkol. Čuvač má svou hlavu a může se pak lehce stát, že se nám role u stáda vymění a psovod plní práci psa a ten jen dohlíží, zda je vše dle jeho představ. Jsou i čuvači, kteří se budou tvářit, že žádné ovce nevidí, ovečky se staly neviditelné. Zde můžeme zkusit, zda po nějakém čase se toto nezmění, zda se zájem neporbudí.

Začínáme výcvik na tzv. opracovaných ovečkách. Jsou to ovečky, které ve výcvikových střediscích mívají pro výcvik pejsků, a pejskům práci značně usnadní. Když pak již nabereme nějaké zkušenost a instruktor nás pustí na méně krotké ovečky, zjistíme, že pokud opravdu nebudeme spolupracovat, ovečky nám utečou jak divoké včely a už je nedoženem. Pokud správně nepracujene, stádo nemáme.

Práce u oveček hodně náročná na nervovou soustavu pejska. Zde vidíme, co v psovi vlastně máme. Člověk může být překvapený tím, že pes je daleko odvážnější a vyrovnanější než si o něm myslel, poznáváme svého psa z jiného úhlu pohledu. A tím jak se poznáváme hloběji, budujeme vztah s naším psem. Pokud pejsek ještě není vyzrálý, je lepší počkat nějaký čas a zkusit to znovu za nějaký čas. Výhodou je, pokud má pes zvládnutou základní poslušnost, nelze očekávat, že zcela neovaldatelný pes u ovcí začne poslouchat.

pas3Samozřejmě stejně jako u jakéhokoliv jiného sportu, je výhodou, pokud pes má přirozený zájem o stádo, zřejmě se dá i čuvač jen upovelovat u stáda, ale bude to asi hodně velká dřina. Na druhou stranu zatím se nám nestalo, že by se již v prvním dni neprobudily vrozené vzorce chování a všichni se nějakým způsobem o ovečky začali zajímat, na což jsme v dalších lekcích u všech navazovali. Počet pasoucích čuvačů nám pomalu roste a v porovnání s ostatními plemeny rozhodně nejsme outsideři.